Ander Nieuws

Leren van Labour – lessen voor de sociaaldemocratie in Europa

Leren van Labour Een verbitterde vrouw siste hoorbaar op de rij achter mij dat Tony Blair de verkiezingen danwel had gewonnen, maar ‘we zullen weldra de partij van hem terugpakken’. Het was het Labourcongres in Blackpool midden jaren negentig. Ik was er samen met toenmalige PvdA voorzitter Vreeman. Tony Blair was de zegevierende ‘New Labour’

Lees meer
jm-website-bureaucratie

Kamervragen over het bericht ‘Bureaucratie remt ontwikkeling Dronetechnologie’

Vragen van Monasch aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het bericht ‘Bureaucratie remt ontwikkeling Dronetechnologie’ (Financieel Dagblad, 12 sept. 2016).

Lees meer
Schiphol Airport 2 - Jacques Monasch

PvdA: Versterk concurrentiepositie Schiphol

De PvdA wil de concurrentiepositie van Mainport Schiphol als internationale luchthaven versterken.

Lees meer
Jacques Monasch website - 2016 Financial

Kamervragen

en Kerstens, Monasch en Jacobi (allen PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Toezichthouders MCL gaan er fors op vooruit».

Lees meer
Margreet Elderman - Jacquesmonasch website

Moties PvdA bij debat Cultuurbeleid

1. Motie cultureel instituut Rotterdam Zuid De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, de gemeente Rotterdam de mogelijkheden wil onderzoeken van een ambitieus en vooruitstrevend cultureel instituut op Rotterdam Zuid. overwegende dat, zo’n instituut een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aantrekkingskracht en het (zelf)beeld van het gebied, waar de effecten van de investeringen in

Lees meer
Banner Jacques Blog

Netjes op tijd de rekening betaald krijgen

Een blog van Jacques Monasch.

Lees meer

Wilt u mijn nieuwsbrief ontvangen